BioInspiratieDag

Event date:

Sted: Proefbedrijf Vredepeel van WUR | Open Teelten, Vredeweg 1c, 5816 AJ Vredepeel

 

Kverneland is hier aanwezig met een aantal bijzondere werktuigen die passen bij niet kerende grondbewerking.