Ondersteuning overstromingsgebied

Kverneland Group ondersteunt agrarische ondernemingen in het overstromingsgebied

Wij van Kverneland en Vicon zijn geschokt en bedroefd over de extreme overstromingen die deze zomer  in uw regio heeft plaatsgevonden. De verwoestende effecten, de schade die u als agrarisch ondernemer heeft ondervonden. Onze gedachten gaan uit naar iedereen die getroffen is door deze natuurramp.

Ondersteuning agrarische ondernemingen

Ons hart ligt bij de agrarische sector en daarom willen wij graag een bijdrage leveren. Een financiële bijdrage om getroffen agrariërs die ernstige schade hebben en daar nog dagelijks mee geconfronteerd worden, te helpen.

Om een en ander in de juiste banen te leiden hebben wij ondersteuning gevraagd van de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (hierna LLTB). Gezamenlijk hebben wij dit ondersteuningsproject voor landbouwers en veehouderijen in de regio Zuid-Limburg en de Voerstreek in België opgezet.

Iedere akkerbouwer of veehouderij die gronden moet reinigen, gereed maken om opnieuw in te zaaien of opnieuw wil inzaaien kan een beroep doen op de financiële middelen die de Kverneland Group beschikbaar stelt.

Hoe aan te melden

Agrariërs in Nederland zullen of hebben  een nieuwsbrief ontvangen van de LLTB ontvangen met daarin de oproep om zich te melden bij de LLTB wanneer er ernstige schade is waardoor landbouwgrond gereinigd moet worden, opnieuw ingezaaid of inzaai gereed gemaakt moet worden. Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen, maar wilt u zich wel aanmelden? Dat kan door dit formulier in te vullen.

Agrariërs in België worden verzocht om onderstaand formulier in te vullen en aan ons te verzenden.

Het is noodzakelijk om dit voor 8 oktober 2021 te doen, zodat we op korte termijn ook daadwerkelijk tot uitkeren van de financiële ondersteuning kunnen overgaan.

De aanmelding wordt op korte termijn opengesteld. Wij zijn in afwachting van de laatste handelingen om tot openstelling van de aanmelding te kunnen overgaan.

Hoogte van de ondersteuning

We kunnen u op dit moment niet precies aangeven hoe hoog de ondersteuning voor u zal uitvallen. De reden is dat we niet weten hoeveel aanvragen we zullen ontvangen. Het totale budget wat wij ter beschikking stellen voor uw totale regio (Nederland en België)
is € 50.000,-

We zullen op basis van het aantal hectares die schoongemaakt moeten worden, opnieuw ingezaaid of inzaai gereed gemaakt moeten worden een verdeling maken.

 

Nu aanmelden

Twijfel niet, wanneer u als agrarische onderneming schade heeft geleden. Meld u aan. We garanderen u dat de ondersteuning een donatie is en we zullen u in de toekomst niet lastig vallen met commerciële uitingen.

 

Help ook uw collega

Kent u een collega die volgens u ook in aanmerking komt voor deze ondersteuning? Informeert u dan deze collega. Indien deze collega in Nederland woont kan hij/zij zich melden bij de LLTB. Indien deze collega in België woont, kan het formulier op deze pagina ingevuld worden. Wij zorgen er voor dat deze meldingen bij de LLTB komen.

 

Voor nu. Blijf sterk, wij denken aan u en binnen de mogelijkheden zullen wij helpen.

Ondersteuning overstromingsgebied